top of page

o nas

Na rzecz dzieci w Polsce i na całym świecie działamy już od kilku lat. To właśnie nasze doświadczenia były motywem, który zainspirował nas do usystematyzowania ich w jednym miejscu, we wspólnych działaniach, pod jednym szyldem.

Pod szyldem KEEPERS FOUNDATION.

 

Staramy się nieść pomoc w wielu miejscach. Na wiele sposobów. W wielu płaszczyznach. Główne sfery naszych działań to: działalność charytatywna; działalność szkoleniowa i edukacyjna; wspieranie sportu niepełnosprawnych a także społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Fundacją zarządza czwórka ludzi posiadających ogromne doświadczenia w zakresie sportu, działalności organizacji pozarządowych, pomocy osobom niepełnosprawnym a także akcji charytatywnych na całym świecie.

Połączenie tych umiejętności oraz pasja i szczerość to największy kapitał fundacji.

Wszystkie nasze działania mają naczelną zasadę: muszą odbywać się przy zachowaniu godności każdej osoby, bez względu na wiek, światopogląd, narodowość, rasę, sytuację społeczną i przekonania. Niezależnie od zakątka świata, w którym się znajdujemy.
 

Dlatego właśnie chcemy skupić wokół idei fundacji, przedstawicieli organizacji pokrewnych w kraju i za granicą, pragnących promować polską kulturę, historię i myśli szkoleniową. mimo młodego wieku naszej fundacji pragniemy zachęcić do wsparcia naszych działań również osoby, których wizerunek i osobowość stanowią wartość w dzisiejszym zabieganym świecie.

bottom of page